MEMO 83

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

PERISYTIHARAN AS-SUNNAH
DEKLARASI
WUJUDNYA KELUARGA AS SUNNAH MALAYSIA
26 hb Disember,1982

DIDEKLARASIKAN
DI MA’HAD ‘IS SUNNAH

KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN.
(MALAYSIA)

KELUARGA AS SUNNAH MALAYSIA

ISHTILAH:

A. Manakala disebut “KELUARGA AS SUNNAH” beartilah bahawa ia sesuatu gulungan Ummat yang terdiri daripada mereka yang menganut perpegangan agama Islam yang berdasarkan Kitab Al Quran dan Hadits Rasulullah s.a.w yang Sahih, Ijmak para Sahabat dan Qias dalam jurusan keduniaan.

B. Keluarga As Sunnah ini terdiri dari gulungan yang sejak dahulu dikenal sebagai:-

Kaum Muda,
Kaum Wahaby,
Kaum Salafiyyin,
Anshaarus Sunnah,
Ittibaa Sunnah,
Muhammadiyah,
Al Ishlah,
Syah Waliyullah Dahlewi,
Al Maududy dan sebagainya.

C. Keluarga As Sunnah yang disebut juga AHLIS SUNNAH WAL JAMA’AH adalah gulungan muslimin yang tidak bertaqlid kepada salah satu Mazhab, samada masyur atau tidak masyur, tetapi ia boleh melakukan ITTIBAA’, iaitu menerima dan mengikut satu-satu pendapat yang mu’tabar, setelah diketahui keterangannya dengan jelas dari Kitab Al Qur’an dan Hadits. dan tidak tersekat untuk melakukan IJTIHAD jika mempunyai syarat dan kemampuan.

D. Faham Keluarga As Sunnah dan pengambilan dasarnya adalah di batasi atau terlingkung dalam soal-soal ‘Aqidah (Tuahid); Ibadah, dan urusan Mu’amalah keduniaan, tidak akan keluar dari garisan tersebut pada bila-bila masapun.

PERTUMBUHANNYA:

A. Keluarga As Sunnah dan Faham As Sunnah bukan merupakan sesuatu pendatang baru dalam sejarah Islam, tetapi adalah selaras dengan kelahiran Nabi Besar Muhammad Rasulullah s.a.w dan segala pengikut yang mematuhi syari’atnya. Faham Sunnah mulai kabur setelah lahirnya zaman Muqallidin pada abad ke-tujuh h.(656.h) setelah dikatakan pintu Ijtihat ditutup.

B. Zaman kemurnian As Sunnah ialah dimulai zaman kehidupan Raasulullah s.a.w, zaman kedua ialah zaman Khulafaa’ir Rasyidin, zaman ketiga ialah Sahabat Kecil dan Tabi’ien, zaman keempat ialah zaman para Mujtahidien yang berakhir pada abad ke empat (350 h), dan abad ke lima dan ke enam adalah abad pentarjihan yang akhirnya tibalah zaman kemalapan bagi seluruh penganut Islam dunia.

C. Dalam abad ke tujuh (mulai 656h) mulalah zaman muqallidin iaitu zaman ummat Islam membekukan otak dan fikirannya yng menyebabkan ummat Islam tidak bergerak lagi, dan zaman ini timbulnya fitnah hingga sekarang. Tetapi Allah tidak akan memadamkan nurNya, maka tumbuhlah:-

1. Ibnu Taimiyah -661-728 H.
dan muridnya Ibnul Qaiyyim -691-751 H. Abad Ke-8. (Abad ke 8)

2. Muhammad Abdul Wahhab dan anak anaknya di Hijaz. -1115-1206 H. Syah Waliyullah Dahlewi di Hindustan. -1114-1176h. (Abad ke 12)

3. S.Jamaluddin Al Afghaany – 1839-1897 m
S.Muhammad Abduh – 1849-1905 m
S.Mohd Rashid Ridha – 1855-1935 m 19-20 m. (Abad ke 13)

D. Fikiran “Urwatul Wutsqa” 913 March,1884-Oktober,1884) dan timbul pula Majalah Al Manar, yang kemudian lahir fikiran Urmatulwutsqa dan Al Manar keseluruhan dunia Islam sebagai hasil dari fikiran Muhammad Abduh-Rashid Ridha. Fikiran itu segera mengalir ke alam Melayu yang disambut pula oleh Syiekh Mohd Tahir Jalaluddin dengan Majalah al Imam yang pertama 1906 di Singapura yang tersebar luas di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa kota di Indonesia, dan timbullah Majalah Saudara dan Ikhwan di Pulau Pinang, dan lahirlah Kiyai Ahmad Dahlan diIndonesia dengan Muhammadiyahnya serta bersemaraklah fikiran Muhammad Abduh diNusantara sekalipun menempuh ranjau sepanjang zaman.

E. Tidak akan dilupai sepanjang perjalanan Keluarga As Sunnah dinusantara ini nama-nama mujahidnya, antaranya:

DIMALAYSIA:

Syeikh Mohd Tahir Jalaluddin
Pendeta Zainal Abidin b.Ahmad (Za’ba)
Sayed Syeikh Ahmad Al Hady
Syeikh Abu Bakar al ‘Aqiby
Al Hustaz Haji Ahmad Amin
Al Hustaz Haji Saidin b Kamaruddin
Datuk Haji Muhammad Said Kelantan
Maulana Muhammad Ma’adah b Layang
Hji Nik Saleh b W.Musa
Syeikh Sidi Latif
Haji Abdul Malik Hussain
Al Hfidz Haji Rijal Abdullah

DIINDONESIA:

Syeikh Ahmad Khatib
Haji Abdullah Ahmad,Padang
Haji Abdul Karim Arullah
Syeikh Muhammad Jamil Jambe’
Abdul Mu’iz
Kiyai Haji Ahmad Dahlan
Syeikh Ahmad Soorkati
H.O.S. Chokroaminoto
A.Hassan Ahmad (Hassan Bandung)
T.M. Hasby As Shiddiqy
Buya Hamka.

F. Mata-rantai Muhammad Abduh-Rasyid Ridha juga ada beribu-ribu banyaknya di seluruh dunia Islam yang di anggap sebagai gulungan Salafiyyien yang tidak mementingkan satu mazhab sahaja dengan tekad menyatukan semula semua mazhab di bawah lindungan Kitab Al Quran-Hadits, dan pada tahun 1938 lahirlah hasrat murni ini suatu kumpulan Ulama’ Islam sebagai gulungan “AL ISHLAH” di Mesir dibawah pimpinan Musthafa al Maraghy, kalangan ini terus bergerak sampai sekarang.

G. Keluarga As Sunnah Malaysia adalah jalinan dari semua yang dinyatakan ini mempunyai keluarga berpuluh ribu orabg hingga sekarang ini yang ingin memebentuk suatau keperibadian,suatu masyarakat kecil atau besar yang bercorak As Sunnah,yang bersumberkan Kitab Al Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w.

PENGISYTIHRAN KELUARGA AS SUNNAH MALAYSIA
PADA 11 HB RABIE’UL AWWAL,1403 (26.12.1982)

1. BAHAWA MEMERHATIKAN:

A. Bahawa gerakan As Sunnah di Semenanjung Malaysia khasnya dan di Nusantara pada umumnya menjadi nadi dan roh bagi kesedaran dan kebangkitan bangsa Melayu dan umat Islam untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan hingga tercapai kemerdekaan tanahair.

B. Bahawa gerakan As Sunnah Malaysia sentiasa mendapat penentangan dari rintangan dari segenap penganut mazhab, terutama dari kaum syifi’eiyyah. dan sentiasa menerima kecaman dan tindasan, serta sentiasa ditimpakan gelaran dan julokan yang merendahkan dari kalangan yang menggap dirinya selaku pemimpin islam.

C. Bagaimanapun perlu dan wajibnya menegak dan meperjuangkan ketinggian Islam yang berdasarkan Al Quran dan As Sunnah Rasulullah s.a.w. dan betapa bertanggungjawab gerakan menghapuskan syirik, bid’ah, khurafat, tahyul dan segala kesesatan dan kemaksiatan.

D. Betapa jauh perbezaan dalam ‘Aqidah dan ibadah di antara faham keluarga As Sunnah dengan kaum muqallidien.

2. BAHAWA MENGINGAT:

A. Firman-firman Allah s.w.t. di dalam Al Quran:-
Surah Al Maaidah Ayat 3
Surah Al Israa’ Ayat 36
Surah An Nissa’ A:115
Surah Al Anfaal A:20
Surah Al an’aam A:153
Surah Muhammad A:33
Surah An Nisaa’ A:A:32
Surah Al Azhab A:21
Surah An Nur A:54
Surah Al Hasyr A:7
Surah Al Anfaal A:1
Surah Al Muntahinaat A: 1
Surah Al Mujadalah A:13
Surah An Nisaa’ A: 65
Surah Al Anfaal A:46
Surah Al An’am A:159
Surah Al Maa-idah A:92
Surah Al Qashash A:68
Dan Lain-lainnya.

B. Dalil dan keterangan dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah s.a.w. bahawa umat muhammad hendaklah berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya.

C. Rasulullah s.a.w dengan sekeras-kerasnya melarang umatnya melakukan rekaan dan bid’ah dalam agama.

D. Amaran dan ramalan Muhammad Rasulullah s.a.w bahawa ummatnya akan berpecah belah sehingga 73 puak (ummat Yahudi 71 dan Nashara 72 puak), hanya satu puak sahaja akan memasuki syurga dan selainnya dineraka.

E. Para sahabat Rasulullah s.a.w. mahupun besar atau kecil, tidak membenarkan ummat islam bertaqlid kepada sesiapapun dalam bidang agama.

F. Ittifaq dan kesepakatan para Imam Mazhab yang empat bahawa manakala benarlah hadis itu datang dari Rasulullah s.a.w. maka itulah mazhab mereka, dengan tidak berhaq seseorang mengqias dan menghujjah, dan tidak seorang pun antara para imam itu mengisyaratkan supaya ummat Muhammad bertaqlid dan menganut mazhabnya masing-masing.

3. DAN JUGA MENGINGAT.

A. Termeterainya hak-hak asasi manusia didalam Piagam Bangsa-bangsa Bersatu dan perlembagaan negara Malaysia dalam mengeluarkan pendapat dan menganuti kepercayaan dan fahaman beragama.

B. Kerana menginsafi sebab musababnya kejatuhan dan kemunduran ummat Islam, dan mengingat betapa murni dan indahnya kesedaran dan perjuangan para mujtahidin, mujahidin, mujaddidin dan mushlihin Islam seperti:

Syeikhul Islam Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah,
Al ‘Allaammah Muhammad Ibnu Qaiyyim al Jauziyah,
Syeikh al imam muhammad bin Abdul wahhab,
Mujahid Saiyid Jamaluddin al Afghaany,
Al ustazul Imam Muhammad ‘Abduh,
Syeikh Seiyid Muhammmad Rasyid Ridha,
dan segala gulungan tajdid dan ishlah.
dan para reformis Islam Semenanjung:
Alm Syeikh Mohd Tahir Jalaluddin al Falaky,
Al imam Syeikh Abu Bakar al Asy’ary Azhary,
Alm Haji Ibrahim ‘Aqiby Pulau Pinang,
Alm Maulana Muhammad Maadah b. Layang K. Pilah
Alm Ustaz Haji Ahmad Amin, Jasin, Melaka,
dan beratus orang jalinan matarantainya.

4. MAKA INILAH KELUARGA AS SUNNAH SELURUH MALAYSIA MEMUTUSKAN DAN MENGISYTIHARKAN:-

A. Bahawa Keluarga As Sunnah adalah suatu ummat yang berpegang teguh kepada kitab Al Quran dan Al hadis nabi yang sahih, mematuhi ijmak para sahabat, dan menggunakan qiyas dalam urusan ghairil mahdhah sahaja.

B. Bahawa dalam Keluarga As Sunnah adalah memohon kepada pemerintah yang mendukung kerajaan Malaysia pada hari ini, akan hak kemerdekaan dan kebebasan ber’aqidah, beribadah dan bermu’aamalah menurut kepercayaan dan amalan ahli sunnah yang berdasar kepada kitab Al Quran dan Hadis yang sahih dan dengan yang demikian memberikan hak-hak kebebasan kepada keluarga Keluarga As Sunnah seluruh Malaysia melaksanakan urusan ad-Dienul Islam menurut apa yang kami yakini.

C. Bahawa keluarga as sunnah malaysia adlah bersedia akan berdiri teguh di belakang kerajaan malaysia bagi menegakkan amar-makruf dan nahi-mungkar, dan membanteras serta menghapuskan syirik, bid’ah, khurafat, tahyul dan segala rupa ajaran sesat dan berlawanan dengan ajaran kitab A l-Quran dan Hadis Rasulullah s.a.w.

5. Sesuai dengan Piagam Bangsa-bangsa Bersatu tentang hak-hak asasi manusia dan perlembagaan negara Malaysia dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat dan menganuti kepercayaan dan fahaman beragama, maka keluarga as sunnah seluruh malaysia meminta hak-hak kami itu dihormati dan di lindungi oleh kerajaan Malaysia.

WABILLAHIT TAUFIQI WALHIDAYAH.

Di Ma’had Ittibaa ‘ Is sunnah
Kuala Pilah,Negeri Sembilan,
M A L A Y S I A.

Hashim A. Ghani
Ketua Keluarga
As Sunnah Malaysia

Bertarikh : 26 Disember 1982

memo82

(Deklarasi ini telah dihantar kepada DYMM Yang Di Pertuan Agong, DYMM Raja dan Sultan Negeri-negeri, Yang Di Pertua Negeri, Ketua-ketua Menteri, Menteri-menteri Besar dan Mufti-mufti Kerajaan Negeri-negeri )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: